บริษัท นิคเพาเดอร์โค้ทติ้ง จำกัด

บริการเคลือบสีฝุ่น (Powder Coating) ลงบนชิ้นงานที่เป็นโลหะ เหล็ก และอลูมิเนียม  เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เช่น รถเข็น, อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, เครื่องปรับอากาศ, มอเตอร์, รถเข็น, ชั้น วางของ, เตียง, อลูมิเนียมโปรไฟท์,  ชิ้นส่วนรถยนต์และอื่น ๆ  อีกมากมาย

กระบวนการเตรียมงาน

  1. อุปกรณ์เคลือบสีฝุ่น (Powder Paint Shop)
  2. บริเวณแขวนชิ้นงานแล้วเอาชิ้นงานออก (Loading & Unloading)
  3. ระบบโซ่ลำเลียง (Conveyor System)
  4. เตรียมผิวงานก่อนเคลือบสี (Spray Pretreatment)
  5. เคลือบสีฝุ่นอัตโนมัติ (Electrostatic Powder Coating)
  6. อบสีฝุ่น (Curing Oven)

คุณสมบัติของสี

OUR Process

เคลือบสีฝุ่นรถเข็น

เคลือบสีฝุ่นอะไหล่รถยนต์

เคลือบสีฝุ่นจานดาวเทียม

เคลือบสีฝุ่นตู้

เคลือบสีฝุ่นเก้าอี้

เคลือบสีฝุ่นอุตสาหกรรม

English