เตรียมการทำงาน

 • เตรียมอุปกรณ์เคลือบสีฝุ่น (Powder Paint Shop)
 • เตรียมบริเวณแขวนชิ้นงานแล้วเอาชิ้นงานออก (Loading & Unloading)
 • เตรียมระบบโซ่ลำเลียง (Conveyor System)
 • เตรียมผิวงานก่อนเคลือบสี (Spray Pretreatment)
 • เตรียมเคลือบสีฝุ่นอัตโนมัติ (Electrostatic Powder Coating)
 • เตรียมอบสีฝุ่น (Curing Oven)

เครื่องมือที่ไช้ในการพ่นสี

 • ปั้มลม(ขนาด50 ลิตรขึ้นไป) (Air Compressor)
 • ตัวปรับแรงดันลมและดักน้ำ (Air Control Unit)
 • ปินพ่นสี (Spay Gun)

เทคนิคการพ่นสี

 • ผสมสี และกวนให้เข้ากันได้ดี
 • เลือกฮาร์ดเดนเนอร์/ทินเนอร์ แห้งช้าหรือแห้งเร็ว ตามขนาดชิ้นงานและอุณหภูมิของห้องพ่น
 • ใช้ขนาดเข็มของปืนพ่นสี ตามประเภทสี และความหนาที่ต้องการ
 • ปรับแรงดันลมตามที่กำหนด เพื่อให้ผิวฟิล์มสีสวยงาม
 • ปรับหน้ากว้างละอองสี ตามขนาดของพื้นที่ชิ้นงานที่จะพ่น
 • เดินปืนพ่นสีให้ขนานและตั้งฉากกับชิ้นงาน ระยะห่างกับความเร็วตัองสัมพันธ์กัน
 • ให้แนวทับซ้อนของละอองสี ทับกันอย่างน้อย 50% เพื่อให้ได้ความหนาสีที่สม่ำเสมอ
 • ทิ้งช่วงให้ฟิล์มสีเริ่มด้าน ก่อนพ่นสีชั้นต่อไปทับ
English